Senka Ditshwantsho Modirisa-Blog Dinepe
Motlhala wa tiriso enthanete | Maikgethelo | Itshupe o tsene


 

Tshenko e e tseneletsengDidiriswa tsa Puo

Google.fr e teng gape ka: Fran├žais

© 2017