Vi prioriterar säkerhet.

Google Cloud kombinerar en robust, världsomspännande och säker infrastruktur med en unik förmåga att innovera och ligga i framkant när det gäller säkerhet.

Grunderna

Vi höjer ribban för säkerhet och sekretess.

Genom att utforma och köra alla våra tekniska lösningar styr vi våra produktionsmiljöer och kan blixtsnabbt svara på problem över hela världen. Ingen annan molnleverantör som vi känner till erbjuder den här typen av omfattande säkerhet, tillförlitlighet och självständig drift. Med över 700 av världens bästa säkerhetsutvecklare bakom Googles moln har vi mer resurser och avancerad kompetens än lösningar på plats.

Över 700

Antalet experter hos Google som ägnar sig åt din säkerhet.

Riktlinjer

Varför välja Google?

Vi har alltid strävat efter att lösa stora problem, och vi har samma inställning till säkerhet. Vi tillhandahåller avancerad, öppen och användarfokuserad säkerhet som hjälper dig att hålla företagets data i säkert förvar. Så här går det till:

Integrerat skydd i varje steg.

Vi har full kontroll över alla våra tekniska lösningar. Det gör att vi kan upptäcka hot snabbt, reagera effektivt och till och med förutse problem. Genom att använda avancerad teknik som kryptering och datareplikering i hela vår verksamhet har vi skapat ett säkert och självläkande system. När det gäller att distribuera programvaruuppdateringar i större skala drar vi nytta av Googles rigorösa kodgranskning och vår kontinuerliga testning för att eliminera sårbarheter och optimera drifttid när ny programvara börjar användas.

Läs mer om våra datacenter

Effektiv säkerhetshantering.

Google hanterar din molninfrastruktur så att du inte behöver tänka på kritiska men tidskrävande uppgifter som systemövervakning, programkorrigering och uppgradering. Vi erbjuder en bred uppsättning säkerhetskontroller som hjälper dig att implementera företagets säkerhetspolicyer och uppnå verksamhetsmålen. Google Cloud erbjuder administratörer omfattande kontroll och överblick över säkerhetsinställningar för system och program, inklusive:

 • Identitets- och åtkomsthantering, bland annat tvåfaktorsautentisering och IDaaS (Identity as a Service)
 • Kryptering
 • Förebyggande av dataförlust
 • Elektronisk bevisanskaffning och arkivering
 • IRM (Information Rights Management)
 • MDM (Mobile Device Management)
 • Skydd mot spam och skadlig programvara
 • Forward Secrecy
 • Upptäck avvikande beteende
Läs mer om dataskyddsfunktioner

Din data, under din kontroll.

Google använder bara din data för att tillhandahålla den tjänst du köpt från oss. Vi använder inte din data för annonsering. Vi ger dig verktygen du behöver för att hantera företagets information, som vår administratörskonsol eller våra rapporter, loggar och API:er, så att du alltid kan se hur vi hanterar din data. Våra Insynsrapporter visar tydligt våra policyer för att ge ut data till myndigheter.

Läs mer om hur Google ger företag kontroll över hur deras data används och delas

Utveckla det allra senaste.

Google investerar miljarder dollar för att ständigt utveckla och förbättra vår säkerhet. Våra Cloud-kunder drar direkt nytta av dessa förbättringar, och Googles experter offentliggör regelbundet de säkerhetsinnovationer vi utvecklar för att höja ribban i branschen. Vårt Project Zero hittar och åtgärdar möjliga nolldagsattacker, inte bara i Googles produkter utan i alla möjliga program som används av våra användare. BeyondCorp har berättat hur vi förhåller oss till gränslös säkerhet. Vi har också öppen källkod för interna verktyg för kriminalteknik och bedömning av sårbarhet.

Läs uppdateringar från Googles Project Zero-team
Efterlevnad

Certifieringar, granskningar och efterlevnad.

För att garantera användarnas säkerhet genomgår vi regelbundet oberoende verifiering av våra kontroller för säkerhet, sekretess och efterlevnad.

Tredjepartsrevisioner

Våra certifieringar från oberoende parter kan innefatta ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, AICPA SOC 1, SOC 2, SOC 3 och PCI DSS v3.1.

Cloud Platform badges

HIPAA

Google Cloud Platform stöder kunder som omfattas av U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) genom att ingå ett partneravtal.

Europa

För våra kunder som omfattas av Europeisk dataskyddslagstiftning erbjuder vi Paragrafer i EU-mallkontrakt som ytterligare ett sätt att uppfylla några av Europaparlamentets krav på lämplighet och säkerhet. Vi följer ramverket Integritetsskydd mellan EU och USA.

Google Cloud Platform-tjänsterna i Google Cloud ska följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) när GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Vi har skapat den här sidan som en resurs för Google Cloud-kunder som måste iaktta GDPR.

Läs mer om efterlevnad i Cloud

Tredjepartsrevisioner

Våra certifieringar från oberoende parter kan innefatta ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, AICPA SOC 1, SOC 2, SOC 3 och FedRAMP.

G Suite badges

HIPAA

Många G Suite-produkter hjälper våra kunder med efterlevnad genom U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), som reglerar säkerhet, användning och offentliggörande av skyddad hälsoinformation.

Europa

För våra kunder i Europa tillhandahåller vi funktioner och kontrakt som är utformade specifikt för att uppfylla EU:s krav på dataskydd, enligt de riktlinjer som föreskrivs av artikel 29-gruppen. G Suite erbjuder Paragrafer i EU-mallkontrakt och ett Tillägg för databearbetning. Vi följer ramverket Integritetsskydd mellan EU och USA. Dessutom bedöms G Suite vara lämpligt för användning med den brittiska regeringens säkerhetsprinciper för information klassificerad som OFFICIAL (inklusive OFFICIAL-SENSITIVE).

G Suite-tjänsterna i Google Cloud ska följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) när GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Vi har skapat den här sidan som en resurs för Google Cloud-kunder som måste iaktta GDPR.

Läs mer om G Suites efterlevnad
Ta en rundtur

Se hur Googles säkerhet fungerar i praktiken.

Ta en virtuell rundtur i ett av Googles datacenter

Hanteringen och driftkapaciteten ger oss full kontroll. Vi skulle inte kunna åstadkomma samma nivå av dataskydd med en konkurrerande produkt.”

Ed Obuchowski

Överordnad vice vd, Advisor Technology Solutions, Charles Schwab

Toppmöten och workshoppar

Delta i konversationen.

Vi har flera program utformade för att kommunicera våra senaste säkerhetsuppdateringar och har ett nära samarbete med våra kunder och partner för att lösa specifika problem.

Toppmöten

Vår ledning inom säkerhet deltar i diskussioner med den globala säkerhetsgemenskapen genom regelbundna toppmöten på olika platser i världen, däribland våra egna NEXT-evenemang.

Workshoppar

Google Cloud-säkerhetsworkshoppar är utformade för att hjälpa våra partner och kunder att tänka i nya banor kring säkerhet och stärka sin konfiguration för framtiden. Följande ingår i workshopparna:

 • Uppdateringar om det senaste inom säkerhet från Google
 • Säkerhetsgranskningar: ordentliga undersökningar av säkerhetsinställningar och kontroller
 • Råd om hur du planerar för och hittar problem
 • Riktlinjer för ett snabbt och effektivt svar på alla problem

Säkerhetsblogg

På Googles säkerhetsblogg finns de senaste nyheterna och tipsen från Google om säkerhet på internet, med återkommande inlägg från Google Cloud-teamen.

Följ oss

Framtidssäkra ditt företag.

Berätta vad du letar efter så följer vi upp och diskuterar dina behov.

Jobba med oss