TAM-programmet (Technical Account Management)

Din strategiska resurs som hjälper dig att lyckas.

Vi satsar på din framgång

Effektivisera ditt företag.

Våra TAM-team (Technical Account Management) arbetar direkt med dig för att effektivisera arbetsflödet och anpassa lösningen till din befintliga infrastruktur. Vi samarbetar för att hjälpa dig definiera företagets krav och tillhandahålla en effektiv handlingsplan.

TAM-teamet tog sig an det svåra uppdraget, arbetade som en förlängning av vårt migreringslag och var proaktiva och agerade snabbt under den här kritiska perioden.”

Ben McCormack

VP of Operations, Evernote

Fördelar

Implementera, skala upp och se resultat.

Vi vägleder din organisation genom hela innovationslivscykeln med vår omfattande tekniska och strategiska kunskap om Google Cloud. Regelbundna avstämningar med statistik över resultatet håller dig på rätt spår för att få företaget att växa med Google Cloud.
Hämta databladet

Molnstrategi och rådgivning

Vi utvärderar dina mål och företagskrav för att ta fram en molnstrategi och implementeringsplan.

Implementeringshantering

Vi tillhandahåller skräddarsydd rådgivning och bästa metoder för molnarkitektur och arbetar med Googles ämnesexperter för djupgående granskning.

Kundstöd och kunskapsledarskap

Vi agerar som enda ansvarig för tekniska frågor, problem och idéer. När du behöver produkter kan vi företräda dig gentemot Googles produkthantering, programutvecklare och chefer.
Professionella tjänster

Konsulttjänster

Vårt globala team av konsulter hjälper dig från implementering till optimering, med säkerhetsutvärderingar, implementeringsrådgivning, Cloud Start och mycket annat.

Läs mer

Utbildning och certifiering

Utveckla dina färdigheter med utbildning och bli Google-certifierad med program för programutvecklare, molnarkitekter, lösningsutvecklare och G Suite-administratörer.

Advanced Solutions Lab

Samma programutvecklare som tar fram Google Clouds produkter samarbetar med dig för att designa en molnlösning som är optimerad för din organisation.

Läs mer

Framtidssäkra ditt företag.

Berätta vad du letar efter så följer vi upp och diskuterar dina behov.

Jobba med oss